Huhtala, S. ja Tapani, A. (2020) ”Opettajat ja opiskelijat digimuukalaisina korona-ajassa”, Ammattikasvatuksen aikakauskirja, 22(2), ss. 4–11. Saatavissa: https://journal.fi/akakk/article/view/95731 (Viitattu: 18syyskuuta2021).