Väänänen, I. ja Peltonen, K. (2020) ”Siiloista saumattomaan opetuksen ja TKI-toiminnan integrointiin ammattikorkeakouluissa”, Ammattikasvatuksen aikakauskirja, 22(2), ss. 52–69. Saatavissa: https://journal.fi/akakk/article/view/95963 (Viitattu: 16kesäkuuta2024).