Niemi, S. (2020) ”Asiantuntijaorganisaatioiden uudistumiskyvyn kehittäminen simulaatioilla”, Ammattikasvatuksen aikakauskirja, 22(2), ss. 70–87. Saatavissa: https://journal.fi/akakk/article/view/95964 (Viitattu: 22toukokuuta2022).