Lipponen, H. ., Hirvensalo, M. ., Ilmanen, K. . ja Salin, K. . (2020) ”Ikääntyvien liikunnanopettajien keinoja ylläpitää ammatillista osaamista ja työhyvinvointia”, Ammattikasvatuksen aikakauskirja, 22(3), ss. 86–99. Saatavissa: https://journal.fi/akakk/article/view/99292 (Viitattu: 15elokuuta2022).