[1]
Ammattikasvatuksen aikakauskirja, ”Erityinen tuki elinikäisen oppimisen mahdollistajana ammatillisessa aikuiskoulutuksessa: Lectio KT, lehtori Kaisa Rädyn väitöskirjan tarkastustilaisuudesta 1.4.2016, Helsingin yliopisto”, AKAKK, vsk. 18, nro 4, ss. 68–72, joulu 2016.