Siklander, P., J. Hintikka, ja L. Eskola. ”MindBusiness-Viitekehyksen Yhteys yrittäjämäisen minäpystyvyyden Muutoksiin Korkeakouluopinnoissa – ’Kaikki Haasteet Ovat voitettavissa’”. Ammattikasvatuksen Aikakauskirja, vsk. 23, nro 1, huhtikuuta 2021, ss. 78-96, https://journal.fi/akakk/article/view/107456.