Virtanen, A. ”Konstruktiivinen tutkimusote Miten koulutus ja elinkeinoelämän odotukset kohtaavat ammattikorkeakoulun opinnäytetöissä”. Ammattikasvatuksen aikakauskirja, vsk. 8, nro 1, maaliskuuta 2022, ss. 46–52, https://journal.fi/akakk/article/view/114874.