Partanen, R., ja S. Häikiö. ”Toimiva monikielinen korkeakouluympäristö edistää kansainvälisten opiskelijoiden yhdenvertaisuutta: tapaustutkimus Lapin ammattikorkeakoulussa”. Ammattikasvatuksen aikakauskirja, vsk. 25, nro 3, lokakuuta 2023, ss. 30-48, doi:10.54329/akakk.137488.