Laininen, E. ā€¯Transformatiivinen oppiminen ekososiaalisen sivistymisen mahdollistajanaā€¯. Ammattikasvatuksen aikakauskirja, vsk. 20, nro 5, tammikuuta 2019, ss. 16-38, https://journal.fi/akakk/article/view/84515.