Veermans, M., E. Ryymin, A.-M. Korhonen, J. Lallimo, J. Airola, ja Niinimäki J. ”Jaetut haasteet ja ratkaisut – opettajien digipedagogisten erikoistumiskoulutusten koulutusasteet ylittävä yhteistyöpaja”. Ammattikasvatuksen aikakauskirja, vsk. 20, nro 4, joulukuuta 2018, ss. 51-69, https://journal.fi/akakk/article/view/84578.