Ammattikasvatuksen aikakauskirja. ”Erityinen Tuki elinikäisen Oppimisen Mahdollistajana Ammatillisessa Aikuiskoulutuksessa: Lectio KT, Lehtori Kaisa Rädyn väitöskirjan Tarkastustilaisuudesta 1.4.2016, Helsingin Yliopisto”. Ammattikasvatuksen Aikakauskirja, vsk. 18, nro 4, joulukuuta 2016, ss. 68-72, https://journal.fi/akakk/article/view/84856.