Airila, A., P. Mattila-Holappa, A.-L. Kurki, ja M. Nykänen. ”Työelämässä oppiminen, ohjaus ja oppilaitosyhteistyö työpaikkojen näkökulmasta”. Ammattikasvatuksen aikakauskirja, vsk. 21, nro 2, kesäkuuta 2019, ss. 24-41, https://journal.fi/akakk/article/view/86932.