Siklander, Pirkko, Jouni Hintikka, ja Leena Eskola. ”MindBusiness-Viitekehyksen Yhteys yrittäjämäisen minäpystyvyyden Muutoksiin Korkeakouluopinnoissa – ’Kaikki Haasteet Ovat voitettavissa’”. Ammattikasvatuksen aikakauskirja 23, no. 1 (huhtikuuta 8, 2021): 78–96. Viitattu syyskuuta 22, 2021. https://journal.fi/akakk/article/view/107456.