Mahlamäki-Kultanen, Seija, ja Mari Räkköläinen. ”Tutkimus- Ja kehittämisympäristö oppimisympäristönä”. Ammattikasvatuksen aikakauskirja 18, no. 4 (joulukuuta 1, 2016): 4–8. Viitattu elokuuta 8, 2022. https://journal.fi/akakk/article/view/84812.