Ammattikasvatuksen aikakauskirja. ”Erityinen Tuki elinikäisen Oppimisen Mahdollistajana Ammatillisessa Aikuiskoulutuksessa: Lectio KT, Lehtori Kaisa Rädyn väitöskirjan Tarkastustilaisuudesta 1.4.2016, Helsingin Yliopisto”. Ammattikasvatuksen aikakauskirja 18, no. 4 (joulukuuta 1, 2016): 68–72. Viitattu elokuuta 8, 2022. https://journal.fi/akakk/article/view/84856.