Arvola, Outi, Jyrki Reunamo, ja Minna Kyttälä. ”Kohti Kieli- Ja Kulttuuritietoista Kasvatusta. Kasvattajat Lasten Osallisuuden Mahdollistajina Varhaiskasvatuksen oppimisympäristöissä”. Ammattikasvatuksen aikakauskirja 22, no. 1 (maaliskuuta 19, 2020): 44–60. Viitattu elokuuta 4, 2021. https://journal.fi/akakk/article/view/91032.