1.
Siklander P, Hintikka J, Eskola L. MindBusiness-viitekehyksen yhteys yrittäjämäisen minäpystyvyyden muutoksiin korkeakouluopinnoissa – ”Kaikki haasteet ovat voitettavissa”. AKAKK [Internet]. 8. huhtikuuta 2021 [viitattu 22. syyskuuta 2021];23(1):78-96. Saatavissa: https://journal.fi/akakk/article/view/107456