1.
Veermans M, Ryymin E, Korhonen A-M, Lallimo J, Airola J, Niinimäki J. Jaetut haasteet ja ratkaisut – opettajien digipedagogisten erikoistumiskoulutusten koulutusasteet ylittävä yhteistyöpaja. AKAKK [Internet]. 1. joulukuuta 2018 [viitattu 25. helmikuuta 2024];20(4):51-69. Saatavissa: https://journal.fi/akakk/article/view/84578