1.
Mahlamäki-Kultanen S, Räkköläinen M. Tutkimus- ja kehittämisympäristö oppimisympäristönä. AKAKK [Internet]. 1. joulukuuta 2016 [viitattu 8. elokuuta 2022];18(4):4-8. Saatavissa: https://journal.fi/akakk/article/view/84812