1.
Ammattikasvatuksen aikakauskirja. Erityinen tuki elinikäisen oppimisen mahdollistajana ammatillisessa aikuiskoulutuksessa: Lectio KT, lehtori Kaisa Rädyn väitöskirjan tarkastustilaisuudesta 1.4.2016, Helsingin yliopisto. AKAKK [Internet]. 1. joulukuuta 2016 [viitattu 8. elokuuta 2022];18(4):68-72. Saatavissa: https://journal.fi/akakk/article/view/84856