1.
Airila A, Mattila-Holappa P, Kurki A-L, Nykänen M. Työelämässä oppiminen, ohjaus ja oppilaitosyhteistyö työpaikkojen näkökulmasta. AKAKK [Internet]. 30. kesäkuuta 2019 [viitattu 24. kesäkuuta 2024];21(2):24-41. Saatavissa: https://journal.fi/akakk/article/view/86932