1.
Pakkala A, Väänänen I, Brauer S, Karapalo T, Virkki-Hatakka T, Kettunen J. Työelämäpedagogiikka korkeakoulutuksessa – Hyväksi havaittuja ja kehitteillä olevia käytänteitä. AKAKK [Internet]. 27. joulukuuta 2019 [viitattu 16. lokakuuta 2021];21(4):62-7. Saatavissa: https://journal.fi/akakk/article/view/89252