1.
Arvola O, Reunamo J, Kyttälä M. Kohti kieli- ja kulttuuritietoista kasvatusta. Kasvattajat lasten osallisuuden mahdollistajina varhaiskasvatuksen oppimisympäristöissä. AKAKK [Internet]. 19. maaliskuuta 2020 [viitattu 1. elokuuta 2021];22(1):44–60. Saatavissa: https://journal.fi/akakk/article/view/91032