[1]
Illman, R. 2013. Aboagora 2013: The Human Machine. Approaching Religion. 3, 2 (Dec. 2013), 1–2. DOI:https://doi.org/10.30664/ar.67510.