[1]
Lumme, R.K. 2014. Teoreettinen pohja kulttuuriekologiselle restauroinnille. Proceedings of the Annual Architectural Research Symposium in Finland. (Oct. 2014), 155-169.