(1)
Lumme, R. K. Teoreettinen Pohja Kulttuuriekologiselle Restauroinnille. Proc. Atut 2014, 155-169.