LUMME, R. K. Teoreettinen pohja kulttuuriekologiselle restauroinnille. Proceedings of the Annual Architectural Research Symposium in Finland, p. 155-169, 23 Oct. 2014.