[1]
R. K. Lumme, “Teoreettinen pohja kulttuuriekologiselle restauroinnille”, Proc. Atut, pp. 155-169, Oct. 2014.