[1]
Viljamaa, T. 2009. Marraskuun kahdeksas - suomalaisen tieteen päivä. AURAICA. Scripta a Societate Porthan edita. 2 (marras 2009), 1–2.