[1]
Viljamaa, T. 2009. Johannes Ulvichiuksen runot (v. 1647) Gregorius Halleniuksen Mynämäen historiassa (v. 1738). AURAICA. Scripta a Societate Porthan edita. 2 (marras 2009), 31–42.