(1)
Viljamaa, T. Marraskuun kahdeksas - suomalaisen tieteen päivä. AURAICA 2009, 1-2.