(1)
Viljamaa, T. Johannes Ulvichiuksen runot (v. 1647) Gregorius Halleniuksen Mynämäen historiassa (v. 1738). AURAICA 2009, 31-42.