RANTALA, H.; SARJALA, J. Turun monet romantiikat. AURAICA. Scripta a Societate Porthan edita, n. 8, p. 77-78, 5 tammi 2018.