Välimäki, M. (2022) ”Yliopistosta erottaminen ja siihen liittyvä liikkuminen Turun ja Uppsalan välillä 1600-luvulla”, AURAICA. Scripta a Societate Porthan edita, (12), ss. 14–30. doi: 10.33520/aur.115350.