Lehto, K. (2022) ”Moninaisia ja monialaisia lähestymistapoja varhaismoderniin väitöskirjallisuuteen”, AURAICA. Scripta a Societate Porthan edita, (12), ss. 39–44. doi: 10.33520/aur.115352.