Viljamaa, T. (2009) ”Marraskuun kahdeksas - suomalaisen tieteen päivä”, AURAICA. Scripta a Societate Porthan edita, (2), ss. 1–2. Saatavissa: https://journal.fi/aur/article/view/2537 (Viitattu: 5maaliskuuta2024).