Dahlbacka, I. (2019) ”En bondson blir präst. Om Pehr Stenbergs väg till prästämbetet under senare delen av 1700-talet i ljuset av hans levernesbeskrivning”, AURAICA. Scripta a Societate Porthan edita, 0(8), ss. 59-67. Saatavissa: https://journal.fi/aur/article/view/78067 (Viitattu: 6huhtikuuta2020).