Dahlbacka, I. ”En Bondson Blir präst. Om Pehr Stenbergs väg till prästämbetet under Senare Delen Av 1700-Talet I Ljuset Av Hans Levernesbeskrivning”. AURAICA. Scripta a Societate Porthan Edita, nro 8, helmikuuta 2019, ss. 59-67, https://journal.fi/aur/article/view/78067.