1.
Välimäki M. Yliopistosta erottaminen ja siihen liittyvä liikkuminen Turun ja Uppsalan välillä 1600-luvulla. AURAICA [Internet]. 11. maaliskuuta 2022 [viitattu 14. elokuuta 2022];(12):14-30. Saatavissa: https://journal.fi/aur/article/view/115350