1.
Lehto K. Moninaisia ja monialaisia lähestymistapoja varhaismoderniin väitöskirjallisuuteen. AURAICA [Internet]. 11. maaliskuuta 2022 [viitattu 8. elokuuta 2022];(12):39-44. Saatavissa: https://journal.fi/aur/article/view/115352