AURAICA. Scripta a Societate Porthan edita https://journal.fi/aur <p><em>Auraica</em> on kerran vuodessa ilmestyvä monitieteinen verkkolehti, jossa julkaistaan Turun Akatemiaan aikaan ja H. G. Porthaniin sekä laajemminkin tiede-, aate- ja kulttuurihistoriaan liittyviä tutkimuksia. Julkaisija on Porthan-Seura ry.</p> <p>&nbsp;</p> Porthan-Seura fi-FI AURAICA. Scripta a Societate Porthan edita 1797-5913 <p>Lehdellä on oikeus julkaista artikkelit sekä verkkoversiossa että mahdollisessa painetussa versiossa. Tekijän­oikeus säilyy kirjoittajalla siten, että alkuperäinen julkaisuoikeus on Auraica-lehdellä. Artikkelia voi vapaasti käyttää opetuksessa ja tutkimuksessa sekä muuhun ei-kaupalliseen tarkoitukseen siten, että lähteenä mainitaan tekijä, artikkeli, lehden nimi ja numero sekä artikkelin URL-osoite kokonaisuu­dessaan.</p> <p>Ks. <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/"><span style="color: #337755;">http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/</span></a></p> Pääkirjoitus - Ledare https://journal.fi/aur/article/view/89513 Charlotta Wolff Copyright (c) 2020 Charlotta Wolff https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2020-02-12 2020-02-12 10 1 2 10.33520/aur.89513 Karl Mestertonin väitöskirja rationalistisen filosofian ja eurooppalaisten vaikutteiden välittäjänä 1700-luvun puolivälin Turun akatemiassa https://journal.fi/aur/article/view/89528 <p>Tarkastelen artikkelissa Turun akatemian teoreettisen filosofian professori Karl Mestertonin (1715–1773) väitöskirjan <em>De principii rationis sufficientis adplicatione</em> <em>ad regnum materiale et immateriale</em> (1745, suom. <em>Riittävän perusteen periaatteen soveltamisesta</em> <em>aineellisen ja aineettoman piirissä</em>) sisältöä ja kontekstia. Mesterton käsittelee väitöskirjassaan filosofista riittävän perusteen periaatetta, jonka mukaan jokaisella olemassa olevalla asialla on jokin syy tai peruste. Hän perustelee ja selittää, miten kyseinen periaate esiintyy sekä aineellisen piirissä eli luonnossa että aineettoman piirissä eli ihmismielessä. Mesterton seuraa Christian Wolffin (1679–1754) filosofiaa ja tähän liittyvää koulukuntaa eli wolffilaisuutta. Mestertonin väitöskirja sisältää lukuisia viittauksia eri henkilöihin ja teoksiin. Työ on historiallisesti ja filosofianhistoriallisesti merkityksellinen, mutta ei filosofisesti johtuen muun muassa Mestertonin kritiikittömyydestä käyttämiään lähteitä kohtaan. Tällainen toiminta oli toisaalta Turun akatemiassa tavanomaista.</p> Visa Helenius Copyright (c) 2020 Visa Helenius https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2020-02-12 2020-02-12 10 3 15 10.33520/aur.89528 Fredrik Pacius ja Porthanin perintö: kantaatti Henrik Gabriel Porthan (1860) https://journal.fi/aur/article/view/89526 <p>Artikkeli valaisee Fredrik Cygnaeuksen kirjoittamaa ja Fredrik Paciuksen säveltämää kantaattia <em>Henrik Gabriel Porthan</em>, joka sai kantaesityksensä keväällä 1860. Artikkelin tavoitteena on selvittää unohdetun sävellyksen syntyä, sen tulkintaa Porthanista sekä teoksen vastaanoton historiaa.</p> Hannu Salmi Copyright (c) 2020 Hannu Salmi https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2020-02-12 2020-02-12 10 16 30 10.33520/aur.89526 Riittävän perusteen periaatteen soveltamisesta aineellisen ja aineettoman piirissä https://journal.fi/aur/article/view/89527 <p>Karl Mestertonin väitöskirjan <em>De principii rationis sufficientis adplicatione</em><em> ad regnum materiale et immateriale</em> tarkastustilaisuus oli 18.5.1745. Tässä julkaistaan Visa Heleniuksen laatima kommentaari ja suomennos.</p> Visa Helenius Copyright (c) 2020 Visa Helenius https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2020-02-12 2020-02-12 10 31 48 10.33520/aur.89527 Lectio praecursoria: Diplomatins ideal och praktik. Utländska sändebud i Stockholm 1746–1748 https://journal.fi/aur/article/view/89533 <p>FM Sophie Holms doktorsavhandling Diplomatins ideal och praktik. Utländska sändebud i Stockholm 1746–1748 framlades för offentlig granskning vid Helsingfors universitet den 13 december 2019. Opponent var professor Daniel Riches (University of Alabama) och kustos professor Henrik Meinander (Helsingfors universitet). Avhandlingen finns tillgänglig i elektroniskt format: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-5691-4.</p> Sophie Holm Copyright (c) 2020 Sophie Holm https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2020-02-12 2020-02-12 10 49 54 10.33520/aur.89533