AURAICA. Scripta a Societate Porthan edita https://journal.fi/aur <p><em>Auraica</em> on kerran vuodessa ilmestyvä monitieteinen verkkolehti, jossa julkaistaan Turun Akatemiaan aikaan ja H. G. Porthaniin sekä laajemminkin tiede-, aate- ja kulttuurihistoriaan liittyviä tutkimuksia. Julkaisija on Porthan-Seura ry.</p> <p>&nbsp;</p> Porthan-Seura fi-FI AURAICA. Scripta a Societate Porthan edita 1797-5913 <p>Lehdellä on oikeus julkaista artikkelit sekä verkkoversiossa että mahdollisessa painetussa versiossa. Tekijän­oikeus säilyy kirjoittajalla siten, että alkuperäinen julkaisuoikeus on Auraica-lehdellä. Artikkelia voi vapaasti käyttää opetuksessa ja tutkimuksessa sekä muuhun ei-kaupalliseen tarkoitukseen siten, että lähteenä mainitaan tekijä, artikkeli, lehden nimi ja numero sekä artikkelin URL-osoite kokonaisuu­dessaan.</p> <p>Ks. <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/"><span style="color: #337755;">http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/</span></a></p> Pääkirjoitus – Ledare https://journal.fi/aur/article/view/115354 Charlotta Wolff Copyright (c) 2022 Charlotta Wolff https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2022-03-11 2022-03-11 12 1 2 10.33520/aur.115354 Lectio praecursoria https://journal.fi/aur/article/view/115356 Topi Artukka Copyright (c) 2022 Topi Artukka https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2022-03-11 2022-03-11 12 31 38 10.33520/aur.115356 Istutuspäällikkö Gaddin julkiset matkaraportit 1763–1765 https://journal.fi/aur/article/view/115349 <p>Artikkelissa tarkastellaan <em>Inrikes Tidningarissa</em> julkaistuja raportteja Pehr Adrian Gaddin (1727–1797) matkoista Suomessa vuosina 1763–1765. Tekstit sekä rikastavat käsitystä Gaddin toiminnasta istutuspäällikkönä että antavat esimerkin mahdollisesta julkisuuden käytöstä vapaudenajan lopun Ruotsissa.</p> Kaisa Kyläkoski Copyright (c) 2022 Kaisa Kyläkoski https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2022-03-11 2022-03-11 12 3 13 10.33520/aur.115349 Yliopistosta erottaminen ja siihen liittyvä liikkuminen Turun ja Uppsalan välillä 1600-luvulla https://journal.fi/aur/article/view/115350 <p>Ruotsin yliopistoissa oli käytössä uudella ajalla erotusrangaistus opiskelijoiden ojentamiseksi. Erottaminen ei ollut ainoastaan akateemisen maailman rangaistusmuoto, vaan se perustui aikakauden Euroopassa yleiselle ajatukselle, jonka mukaan yhteisöön sopeutumattomat, vakavia rikoksia tehneet ja tapojaan muuttamattomat yksilöt tuli poistaa yhteisöstä. Karkottamista käytettiin rangaistuksena vakavissa rikostapauksissa pääasiassa kaupungeissa. Karkotetut erotettiin yhteisöstään, sillä he olivat rikkoneet yhteisön normeja ja olivat uhka muiden hyvinvoinnille ja yleiselle järjestykselle. Karkotus oli häpeärangaistus, joka vaikutti negatiivisesti yksilön kunniaan ja maineeseen. Kunnia ja maine puolestaan määrittelivät yksilön asemaa varhaismodernissa yhteisössä: kunniallinen ihminen noudatti yhteisönsä normeja. Hän sai esimerkiksi toimia todistajana oikeudenkäynneissä ja hänen kanssaan nautittiin yhteisiä juhlamaljoja. Kunniaton ihminen joutui yhteisön ulkopuolelle, eikä häntä päästetty osalliseksi kunniallisten ihmisten toimista. Kaupungista karkottaminen oli vakavampi rangaistus kuin erottaminen, jota käytettiin myös yliopistojen ulkopuolella rangaistuksena muun muassa käsityöläisammattikunnissa, mutta näissä rangaistusmuodoissa oli paljon samaa: yhteisön ulkopuolelle sulkeminen rangaistuksena yhteisten normien rikkomisesta. Useimmiten erotusta käytettiin nuorukaisten eli kisällien ja opiskelijoiden ojentamiseksi vakavien rikkeiden seurauksena. Tässä artikkelissa ruotsalaisten yliopistojen kulttuurihistoriaa tarkastellaan erotusrangaistuksen ja liikkumisen näkökulmista.</p> Mari Välimäki Copyright (c) 2022 Mari Välimäki https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2022-03-11 2022-03-11 12 14 30 10.33520/aur.115350 Moninaisia ja monialaisia lähestymistapoja varhaismoderniin väitöskirjallisuuteen https://journal.fi/aur/article/view/115352 Katariina Lehto Copyright (c) 2022 Katariina Lehto https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2022-03-11 2022-03-11 12 39 44 10.33520/aur.115352