AURAICA. Scripta a Societate Porthan edita https://journal.fi/aur <p><em>Auraica</em> on kerran vuodessa ilmestyvä monitieteinen verkkolehti, jossa julkaistaan Turun Akatemiaan aikaan ja H. G. Porthaniin sekä laajemminkin tiede-, aate- ja kulttuurihistoriaan liittyviä tutkimuksia. Julkaisija on Porthan-Seura ry.</p> <p>&nbsp;</p> fi-FI <p>Lehdellä on oikeus julkaista artikkelit sekä verkkoversiossa että mahdollisessa painetussa versiossa. Tekijän­oikeus säilyy kirjoittajalla siten, että alkuperäinen julkaisuoikeus on Auraica-lehdellä. Artikkelia voi vapaasti käyttää opetuksessa ja tutkimuksessa sekä muuhun ei-kaupalliseen tarkoitukseen siten, että lähteenä mainitaan tekijä, artikkeli, lehden nimi ja numero sekä artikkelin URL-osoite kokonaisuu­dessaan.</p> <p>Ks. <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/"><span style="color: #337755;">http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/</span></a></p> marivaz@utu.fi (Mari Välimäki) jani.laatikainen@tsv.fi (Jani Laatikainen) to, 02 helmi 2023 14:59:47 +0200 OJS 3.2.1.4 http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss 60 Miten tutkia kadonnutta materiaalisuutta? https://journal.fi/aur/article/view/126817 <p>Tässä kirjoituksessa esittelemme Turun akatemian kokoelmatoimintaa pääasiassa esinekokoelmien näkökulmasta. Akatemian kokoelmia voidaan pitää ensimmäisenä museokokoelmana Suomessa, ja ne ovat osa monen tieteenalan historiaa. Kokoelmat sisälsivät taidetta, historiallisia ja etnografisia esineitä sekä luonnontieteellisiä näytteitä. Suurin osa kokoelmista tuhoutui Turun palossa vuonna 1827, ja säilyneet osat siirrettiin yliopiston mukana Helsinkiin. Kokoelmia koskeva lähdeaineisto on sirpaleista, eikä niitä koskevaa tutkimusta ole juurikaan tehty.</p> Liisa Kunnas-Pusa, Leila Koivunen Copyright (c) 2023 Liisa Kunnas-Pusa, Leila Koivunen https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://journal.fi/aur/article/view/126817 to, 02 helmi 2023 00:00:00 +0200 Promootioiden historiaa Turussa https://journal.fi/aur/article/view/126818 <p>Yliopistojen järjestämien promootioiden historia ulottuu Euroopassa pitkälle keskiajalle saakka, sillä jo 1200-luvun Pariisissa ja Bolognassa väitelleitä kandidaatteja vihittiin maistereiksi. Eurooppalaisista yliopistoista oppiarvojen myöntöjuhla levisi Ruotsiin, jossa seremonia otettiin käyttöön ensin Uppsalan yliopistossa vuonna 1600 ja sitten Turun akatemiassa vuonna 1643. Promootiot olivat yliopiston tärkein yhteisöllinen juhla, jonka avulla paitsi kiinnitettiin oppineet osaksi akateemista yhteisöä, myös rakennettiin sisäistä hierarkiaa ja symboliikkaa.</p> Topi Artukka Copyright (c) 2023 Topi Artukka https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://journal.fi/aur/article/view/126818 to, 02 helmi 2023 00:00:00 +0200 The History of Ceremonial Conferments in Turku https://journal.fi/aur/article/view/126819 <div class="page" title="Page 1"> <div class="layoutArea"> <div class="column"> <p><span style="font-size: 12.000000pt; font-family: 'MinionPro';">The history of ceremonial conferments organised by European universities goes back to the Middle Ages, as bachelors were conferred as masters in Paris and Bologna already in the 13th century. From the European universities, the tradition of conferring academic degrees spread to Sweden, where the ceremony was first organised at the Uppsala University in 1600 and at the Royal Academy of Turku in 1643. At that time, Finland and Turku were part of the Swedish kingdom and the Royal Academy of Turku, founded in 1640, was the first university in Finland. This university was situated in Turku until the great fire of 1827, after which the university was moved to Helsinki, the new capital of Finland. Ceremonial conferments have been an important celebration for the community, as not only does the ceremony confer scholars as part of the academic community, but it also builds internal hierarchy and symbolism. </span></p> </div> </div> </div> Topi Artukka; Mari Ratia Copyright (c) 2023 Topi Artukka; Mari Ratia https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://journal.fi/aur/article/view/126819 to, 02 helmi 2023 00:00:00 +0200 Hyödyllistä tietoa yhteiselle kansalle https://journal.fi/aur/article/view/126816 <p>Turun akatemian matematiikan professori Nils Hasselbom (1690–1764) pyrki tarjoamaan toimittamissaan almanakoissa suomenkieliselle yleisölle hyödyllistä valistuskirjallisuutta. Hasselbom oli edelläkävijä, sillä käytännönläheiset, yleishyödylliset suomenkieliset tekstit alkoivat yleistyä vasta 1700-luvun jälkipuoliskolla ja silloinkin pitkälti almanakoissa julkaistujen maataloutta ja terveydenhoitoa käsittelevien ohjetekstien ansiosta.</p> Tanja Toropainen Copyright (c) 2023 Tanja Toropainen https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://journal.fi/aur/article/view/126816 to, 02 helmi 2023 00:00:00 +0200 Pääkirjoitus – Ledare https://journal.fi/aur/article/view/126815 Charlotta Wolff Copyright (c) 2023 Charlotta Wolff https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://journal.fi/aur/article/view/126815 to, 02 helmi 2023 00:00:00 +0200