Yhteistekijyyden poetiikka internetin Harry Potter -fanifiktiossa

  • Helena Mäntyniemi Tampereen yliopisto
Avainsanat: Fanifiktio, Harry Potter, Yhteistekijyys, Romanssi, Erotiikka, Intersektionaalinen feminismi, Laji, Poetiikka

Abstrakti

Artikkeli tarkastelee yhteistekijyyden poetiikkaa Harry Potter -fanifiktiossa. Nykykulttuurissa erilaisista internetin ja sosiaalisen median alustoista on tullut tärkeitä kohtaamispaikkoja, joissa käydään kriittistä yhteiskunnallista keskustelua esimerkiksi intersektionaalisesta feminismistä. Yhden tällaisen alustan tarjoaa internetissä julkaistu fanifiktio. Fanifiktiolla tarkoitetaan fanien kirjoittamia tarinoita, jotka henkilöhahmojensa, juonensa ja/tai tarinamaailmansa puolesta pohjautuvat yhteen lähdetekstiin tai teosten muodostamaan kokonaisuuteen. Tarkastelen tässä kahta Harry Potter -fanifiktion tarinaa, jotka kuvaavat romanssia kahden naispuolisen hahmon välillä sekä yhtä naishahmojen eroottiseen kuvaukseen keskittyvää blogitekstiä. Teoreettisena viitekehyksenä käytän poetiikan tutkimusta, Hanna Kuuselan kollektiivisen kirjoittamisen teoriaa, Alastair Fowlerin lajiteoriaa, Sirma Bilgen ja Patricia Hill Collinsin intersektionaalisuuden teoriaa sekä aiempaa fanifiktiotutkimusta, kuten Francesca Coppan käsityksiä eroottisesta fanifiktiosta. Näiden kautta pyrin vastaamaan seuraaviin tutkimuskysymyksiin: Miten digitaalisilla alustoilla tapahtuva intersektionaalisen feminismin aktivismi limittyy fanifiktion yhteisölliseen kirjoittamiseen? Miten yhteistekijyyden poliittinen merkitys näkyy fanifiktioteksteissä? Tuovatko feministiset periaatteet uusia piirteitä romanssin ja erotiikan lajeihin? Voiko niiden ajatella luovan uudenlaista feminististä poetiikkaa?

Osasto
Artikkelit
Julkaistu
kesä 7, 2021
Viittaaminen
Mäntyniemi, H. (2021). Yhteistekijyyden poetiikka internetin Harry Potter -fanifiktiossa . AVAIN - Kirjallisuudentutkimuksen Aikakauslehti, 18(2), 50–67. https://doi.org/10.30665/av.102472