Melkein kielletty, merkein kierretty

Kokeileva luenta Veera Salmen Puluboin ja Ponin kirjasta

  • Heta Marttinen Jyväskylän yliopisto
Avainsanat: kokeellisuus, menetelmällinen kirjoittaminen, kielelliset tabut, semantiikka, Veera Salmi, Olli-Pekka Tennilä

Abstrakti

Toripulu Puluboi, Veera Salmen Puluboi ja Poni -romaanisarjan (2012–2017) toinen kertoja ja keskushahmo, kieltäytyy käyttämästä R-kirjainta. Perusteena tälle on se, että pulujen kielessä R on ruma ja kielletty kirjain, jo itsessään kirosana. Pulun kerronnassa R kierretään korvaamalla se L-kirjaimin. Keskittymällä ensisijaisesti sarjan ensimmäiseen osaan, Puluboin ja Ponin kirjaan (2012), artikkelissa tarkastellaan Salmen romaaneille ominaista kerrontakeinoa yhtäältä kielellisten ja sosiaalisten tabujen, toisaalta kokeellisuuden ja menetelmällisen kirjoittamisen viitekehyksessä. Ensinnäkin analyysi osoittaa, ettei R ole ainoastaan kielletty kirjain, vaan jopa tabuoitu: kielto näyttäytyy näennäisestä motivoimattomuudestaan ja mielivaltaisuudestaan huolimatta huomattavan kategorisena ja sen rikkomista pahoitellaan syvästi. Toiseksi artikkelissa luetaan Puluboin ja Ponin kirjan rinnalla osittain vastaavanlaiseen kirjainkorvaukseen perustuvaa Olli-Pekka Tennilän runoteosta Yksinkeltainen on kaksinkeltaista (2012) ja kehitellään ajatusta ”paralleelipoetiikasta” (kokeellisen) kirjallisuuden lukemisen ja tulkinnan moodina. Luenta paljastaa, kuinka koomisen pintansa alla Puluboin kerronnassakin ilmenee samankaltaista kielellistä potentiaalia kuin Tennilän kielitietoiseen kokeelliseen lyriikkaan: molemmat kartoittavat kielen semanttisia rajoja ja mahdollisuuksia sekä leikittelevät kielen pienimmillä distinktiivisillä elementeillä.

Osasto
Artikkelit
Julkaistu
loka 17, 2017
Viittaaminen
Marttinen, H. (2017). Melkein kielletty, merkein kierretty: Kokeileva luenta Veera Salmen Puluboin ja Ponin kirjasta. AVAIN - Kirjallisuudentutkimuksen Aikakauslehti, 2017(3), 6–21. https://doi.org/10.30665/av.66378