[1]
Kortekallio, K. 2021. Ei-tietoinen kognitio monitieteisenä käsitteenä. AVAIN - Kirjallisuudentutkimuksen aikakauslehti. 18, 2 (kesä 2021), 117–119. DOI:https://doi.org/10.30665/av.103417.