(1)
Kortekallio, K. Ei-Tietoinen Kognitio Monitieteisenä käsitteenä. Avain 2021, 18, 117–119.