(1)
Gröndahl, S. Emansipaatiota Vai Etnifiointia? Kielellistä rajankäyntiä Pohjoismaisessa Kirjallisuudessa. Avain 2018, 106-113.