(1)
Kortekallio, K.; Ovaska, A. Lähilukeminen Ennen Ja Nyt: Ruumiillisia, ympäristöllisiä Ja Poliittisia näkökulmia. Avain 2020, 17, 52–69.