Suoranta, E. (2021). Shoshana Zuboffin Valvontakapitalismin aika ja friktion mahdollisuudet. AVAIN - Kirjallisuudentutkimuksen Aikakauslehti, 18(2), 120–125. https://doi.org/10.30665/av.103410