Kortekallio, K. (2021). Ei-tietoinen kognitio monitieteisenä käsitteenä. AVAIN - Kirjallisuudentutkimuksen Aikakauslehti, 18(2), 117–119. https://doi.org/10.30665/av.103417